USB Bariyer Kontrol Kartı I/O ile LED Panel Bağlantısı Nasıl Yapılır?

Kablo bağlantıları yapılır.Bakınız Kılavuz Bariyer Kontrol USB.Pdf

Test programı ,C:\Program Files\NORON\VIDEOKERNEL\HIDSampleApp.exe  ile LED panele test protokolü gönderilir.

 Protokol  ; İşlem ,Değer ( İçeri ) yazılı alana girilir ve HID Data Yaz ile panele gönderilir. Bakınız ekli word dosya.  

NOT : Eğer yazı görünmüyor ise LED panel programlaması için ,LED panel ComPort kablosu direk bilgisayara takılır. Hyperterminal  bağlantısı yapılır ve aşağıdaki parametreler girilir.

1-) PANEL 1X2 için kofigürasyon :

 • ~010600060000;        //Font 6×8
 • ~010600070001;        // 1×2
 • ~0106000A0001;       //FLASHA YAZMA

2-) PANEL 2X2 için kofigürasyon :

 • ~010600060001;        //Font 7×10
 • ~010600070005;        // 2×2
 • ~0106000A0001;       //FLASHA YAZMA

LPR Dosyasında Tanımlanacak Ayarlar;

 • [COMPORT]

Port=USB

 • [LEDSCREEN1]

ScreenCam1=*~0107000000%plate%   ;~0107000100%time%      ;~0107000200GIRIS     ;#

 • Sistemde tüm kamera ait protokoller yukarıdaki gibi düzenlenir.
 • Protokol başında  sonunda ise   sembolü olmalı.
 • Kaç satır LED kullanıldığına göre protokol yazılmalı.

[SETTINGS]

 • DefaultScreen=*~0107000000HOS      ;~0107000100GELDINIZ ;#
 • Ücret bilgilendirmesi sonrası ekranda sabit görüntülenmek istenen metin yazılır.
 • DefaultScreenTime=1000
 • Sabit görüntülenecek metinin milisaniye cinsinde devreye gireceği süre
 • EnableTCPDevice=0
 • LedTcpRs485=2
 • PaymentCamID=2

ödeme noktasında bulunan kamera ID tanımlanır.

 • PaymentScreen=*~0107000000%plate%   ;~0107000100%payment%TL      ;#

Plaka ve ödeme tutarı görüntülenmesi için tanımlanacak protokol.

Ekli dosya

USB-Bariyer-Kontrol-Karti-ile-LED-panel-Baglantisi-Nasil-Yapilir

Canlı Destek
1