Otopark dolu iken VIP araçlara geçiş İzni+LED Panel Dolu İkazı

 • Otopark kapasitesi dolması halinde LED panel de dolu ikazı yanar.
 • Kayıtlı araçlar otopark kapasitesi dolu olduğu için giriş yapamaz.
 • VIP araçlar giriş yapabilir.
 • Lpr;
 • EnableLogVehicle=0
 • (kayıtlı olmayan araçlar “Kayıtsız” loglanmasın
 • ParkCountActive=1
 • Otopark kapasitesi sayılsın
 • ParkLimitRelay=3
 • Kapasite dolduğunda ID 3 röle çekilsin
 • C://Appserv/www/Pts/İncludes/Veritabani
 • $VIP Gecis=1
 • VIP araçlaraın geçişi izin ver
 • Localhost
 • db_VIP\ VIP Yapılmak istenen plaka kayıtları buraya yapılır.
 • ilk eklenen araç ID 1 – plaka yaz sonraki araçlara ID 1 büyüt.
 • Web arayüzünde kullanıcı düzenle menüsünden VIP araçların plakalarını tanımlamayınız..
Canlı Destek
1