LPR – Oneplate komut açıklamaları

ConfidenceLevel; 750 – %75   850 %85

Videokernel PTS – üretilen sonuçların   yüzdesel değer doğruluk oranını belirler

MaxAnalogModPlate ; MAxDigitalModPlate

Sonuç üretmek için okuna frame sayısı 25-50-75 frame ( saniyede 25 frame işlendiğine göre 1-2-3 saniye eşit gelir.)

MaxNonPlate;

Aynı plakayı 3 defa okuyamaz ise plakayı farklı bir plaka olarak algılar tekrar plaka okuma yapar ve sonuç üretir.

NoSamePlateResult

1 değeri atanırsa üretilen her aynı plaka için sonuç üretir, 0 değeri atanırsa üretilen aynı plakalar sonuç üretmez.

NoSamePlateCount

NoSamePlateResult =1 olması durumunda aynı sonuç max 3 defa gösteririr.Sıfır değeri varsa NoSamePlateCount atana değerin anlamı olmaz.

PlateType

1 değeri atanırsa, ( AnalogMod ) ve  yazılım okuma alanında araçları geçiş rotaları düzenli ve ekranda yukardan aşağı doğru takip eder

 Sıfır değeri ise ( DigitalMod ) yazılım okuma alanında araçları geçiş rotaları düzensiz ve her 3 yönden(karşıdan direk,soldan,sağdan) doğru oluyor ise atanır.

Canlı Destek
1